K novele zákona o provozu vozidel na pozemních komunikacích

Vážení veteránisté,

dovoluji si vás touto cestou informovat a uvést na pravou míru některá vyjádření, která se k vám ve věci změn v systému testování historických vozidel různými zdroji dostávají. V současné době byly skutečně podány návrhy na určité legislativní úpravy a ten, kdo se o tuto problematiku trochu zajímá, ví, že o určitých změnách bylo již delší dobu s ministerstvem dopravy diskutováno. Změny, ke kterým má dojít, lze shrnout do dvou oblastí, kterými jsou ověření technické způsobilosti historických vozidel a odpovědnosti za provedená testování historické původnosti.

Tím, že jsou schvalována do silničního provozu vozidla stále modernější konstrukce, tak soudný člověk uzná, že není možné setrvávat u těchto vozidel na systému ověření technického stavu amatéry bez patřičného technického vybavení, jak se tomu v současnosti děje. I přes jasně stanovená pravidla, která nejsou navíc dodržována, se vlastníci historických vozidel odesílají na ověření technického stavu vozidel do STK, nebo autodílen, které s procesem testování nemají nic společného a jedná se pouze o alibistický přístup ze strany FKHV ČR nebo předsedů krajských testovacích komisí a pro vlastníky vozidel znamenají finanční náklady navíc. Ten, kdo své vozidlo řádně udržuje a má ho v patřičném technickém stavu a tak, jak vozidlo bylo vyrobeno a uvedeno na trh, nemusí se vůbec ničeho obávat. A to ani u vozidel staršího data výroby, jelikož pravidla pro tato ověření budou rozdílná, než u běžných silničních vozidel. Musím zmínit jednu základní věc a to, že zákon vytváří pouze rámec provedení, ale jak se bude technická prohlídka provádět, bude předepsáno až v prováděcím předpisu, který bude ministerstvem dopravy za naší účastí teprve zpracováván. Samozřejmě, aby byla zajištěna proveditelnost, jsou určité body včetně základního postupu technických prohlídek již diskutovány.

Druhou oblastí je odpovědnost právnické osoby, která testování historických vozidel provádí. Každý z vás se v posledních letech určitě setkal s vynucováním naprosto nesmyslných údajů, povinností a vytvořené administrativní náročnosti ze strany FKHV ČR, která si osvojila právo nade vším rozhodovat a to v době, kdy pro vlastníky historických vozidel platí pouze a jenom pravidla daná zákonem č. 56/2001 Sb. a vyhláškou č. 355/2006 Sb. Navrženou změnou má dojít k tomu, že se klub, který bude chtít provádět testování vozidel na historickou původnost a splní jasně daná zákonná pravidla, sám rozhodne, zda tuto činnost bez dalších vynucovaných administrativních procedur bude vykonávat. Tím dojde i k tomu, že veškerá odpovědnost za testování historické původnosti bude přenesena na klub a komisaře, který testování provede.

Nutno ještě zdůraznit, že příprava těchto změn byla v průběhu roků 2019 a 2020 řádně diskutována nejen s MD ČR, ale se členy tzv. tripartity (FKHV ČR, AKHV a AVCC AČ) a nezávislými odborníky. Jediný, kdo se diskuze od prvopočátku odmítal zúčastnit a začal vytvářet svoji proti akci v podobě petice, dehonestace zúčastněných osob, byla právě FKHV ČR a v těchto akcích stále pokračuje a rozšiřuje nepravdivé, účelové, nebo neúplné informace. Je pravdou, že následně několik jednání s FKHV proběhlo, bohužel následně stejně dohodnuté body nebyly dodrženy.

Pokud shrneme přínosy těchto změn, kterými jsou platnost testování po dobu 5 let od jeho provedení, ověření skutečného technického stavu historických vozidel na STK v rozsahu dle roku výroby a konstrukce, které slouží především pro vlastníky vozidel a ke kterému by stejně došlo, svobodné rozhodnutí klubů zda testování historické původnosti budou provádět a v neposlední řadě převoditelnost průkazu historického vozidla, tak to jsou jen pozitivní věci nejen pro vlastníky historických vozidel, ale i pro samotné kluby. Je třeba ještě zdůraznit, že testování na historickou původnost budou stále vykonávat de facto ti samí odborníci z řad klubů, ale s plnou zodpovědností za provedená testování včetně případných jasně definovaných sankcí.

Petr Sadovský a Michal Ratiborský

Celý text na www.sadovskypetr.com

Návrhy změn silničního zákona z 11. 3. 2020

 
Celkem inzerátů:
24867
Za posl.24 hodin:
60
 
Počet online uživatelů:
?
Auto moto burza. 17.04.2021 - 17.04.2021 ZRUŠENO! Tradiční kladenská burza historických vozidel 24.04.2021 - 24.04.2021 Cestujeme veteránem 250 let po cestách F.L.Věka 24.04.2021 - 24.04.2021 Burza Chrášťany u Českého Brodu 25.04.2021 - 25.04.2021 Auto-Moto-Blešák Strakonice 25.04.2021 - 25.04.2021 Retro Tour Liberec 01.05.2021 - 01.05.2021 Tradiční jarní burza v Červené Vodě 01.05.2021 - 01.05.2021 2. ročník Rouškové Jízdy 01.05.2021 - 01.05.2021 Burza Letiště Bohuňovice u Olomouce 15.05.2021 - 15.05.2021 Burza Nupaky 22.05.2021 - 22.05.2021 Burza Chrášťany u Českého Brodu 23.05.2021 - 23.05.2021 8.jarní wartburg sraz Seč 2021 28.05.2021 - 30.05.2021 Jízda historických vozidel okolím Plzně 29.05.2021 - 29.05.2021 Chotusice - burza historických vozidel, dílů a starožitností 05.06.2021 - 05.06.2021 Ondřejovský Krpál 2021 05.06.2021 - 05.06.2021 Historická vozidla v E-motion u Avionu 2021 06.06.2021 - 06.06.2021 Sraz přátel značky Jawa v rodišti zakladatele F. Janečka 12.06.2021 - 12.06.2021 XIX. Veteránské rojenÍ & sraz anglických vozů na Zámku v Lobči 12.06.2021 - 12.06.2021 Výjezd veteránů na Ještěd 12.06.2021 - 12.06.2021 Morava 2021 Svatý Hostýn VIII.Pouť klubů a přátel HV. 19.06.2021 - 19.06.2021

iVeteran.cz