Říjnová Veterama zrušena

Text z překladače Google:

ZRUŠENÍ VETERAMA říjen 2021

"Musíme se rozhodnout hned!" Seděli jsme spolu každý týden na schůzkách.

Bohužel žijeme v době, kdy se taková rozhodnutí musí někde někde dělat každý den. Vlastně jsme vždy říkali, že VETERAMA se může konat znovu jen tehdy, když může být téměř všechno tak, jak VETERAMA vždy byla.

Po pečlivém prozkoumání současné situace jsme dospěli k závěru, že by bylo nezodpovědné ponechat si termín VETERAMA z 8. na 10. října 2021.

Zde je několik důvodů pro naše rozhodnutí:

Údaje o incidenci se v současné době denně zvyšují přibližně o 30% ve srovnání s předchozím týdnem. Obsazenost lůžka na jednotce intenzivní péče se za krátkou dobu zdvojnásobila.
Počet těch, kteří odmítli očkovat, je stále zklamáním vysoký.
Odpovědné úřady nám dosud nebyly schopny dát povolení nebo dokonce dát nám vyhlídku na to.
S podílem vystavovatelů a návštěvníků přibližně 25% ze zahraničí není předvídatelné, jak tento podíl ovlivní VETERAMA při současném vývoji Corona.
Stávající hygienický koncept by počítal s tím, že bude odstraněna zhruba třetina stojanů ve venkovním prostoru.
V současné době se připravuje další aktualizace nařízení. Stále více se potvrzuje předpoklad, že na akcích začne platit 2G regulace.

Existují již vystavovatelé, kteří kvůli nejisté situaci ruší rezervace stánků. Je proto pro nás nemožné odhadnout, kolik vystavovatelů by ve skutečnosti postavilo své stánky a kolik návštěvníků by ve skutečnosti cestovalo do Mannheimu. To skrývá riziko, že poskytovatelé a návštěvníci odejdou domů zklamaní. Poškození obrazu u značky „VETERAMA“ by bylo značné.

Se všemi těmito skutečnostmi není téměř žádný argument pokračovat v našem plánování.

Rádi bychom se omluvili všem, kteří byli z našeho rozhodnutí zklamáni. Chtěli bychom poděkovat všem, kteří rozumí našemu rozhodnutí. A zvláště bychom chtěli poděkovat našim zákazníkům, kteří nám v posledních týdnech volali a se kterými jsme si mohli o dané situaci podrobně promluvit.

Počkejme tedy trochu déle, než budeme moci znovu začít s našimi dvěma daty VETERAMA v roce 2022.

V říjnu od nás obdržíte registrace na rok 2022.

Zůstat zdravý.

Vaše rodina Seidelových

 

Původní text:

ABSAGE VETERAMA Oktober 2021

„Wir müssen jetzt eine Entscheidung treffen!“, so saßen wir jede Woche bei unseren Terminen zusammen.

Wir leben leider in einer Zeit, in der solche Entscheidungen täglich irgendwo getroffen werden müssen. Eigentlich haben wir immer gesagt, dass VETERAMA erst wieder stattfinden kann, wenn fast alles wieder so sein kann, wie VETERAMA immer war.

Nach sorgfältiger Prüfung der derzeitigen Situation sind wir zu der Überzeugung gekommen, dass es verantwortungslos wäre, den VETERAMA-Termin vom 8. bis 10. Oktober 2021 aufrecht zu erhalten.

Hier ein paar Gründe für unsere Entscheidung:

Die Inzidenzzahlen steigen zurzeit täglich um ungefähr 30 % gegenüber der Vorwoche. Die Belegung der Intensivbettenauslastung hat sich in kurzer Zeit verdoppelt.
Die Zahl der Impfverweigerer ist noch immer enttäuschend hoch.
Bisher sind die zuständigen Behörden nicht in der Lage uns eine Genehmigung zu erteilen oder auch nur in Aussicht zu stellen.
Bei einem Aussteller- und Besucher-Anteil von ca. 25 % aus dem Ausland ist es nicht vorhersehbar, wie sich dieser Anteil unter den derzeitigen Corona-Entwicklungen auf VETERAMA auswirkt.
Das aktuelle Hygienekonzept hätte vorgesehen, dass im Freigelände circa ein Drittel der Stände wegfallen würde.
Es bahnt sich außerdem gerade ein erneutes Update der Verordnung an. Die Vermutung, dass bei Veranstaltungen die 2G-Regelung in Kraft tritt, erhärtet sich immer mehr.

Es gibt bereits jetzt Aussteller die ihre Standbuchungen aufgrund der unsicheren Lage stornieren. Es ist daher für uns nicht abzuschätzen, wie viele Aussteller ihre Stände wirklich aufbauen und wie viele Besucher wirklich nach Mannheim anreisen würden. Das birgt die Gefahr, dass Anbieter und Besucher enttäuscht nach Hause fahren würden. Der Image-Schaden für den Markennamen „VETERAMA“ wäre erheblich groß.

All diesen Gegebenheiten steht kaum ein Argument gegenüber unsere Planungen weiter zu führen.

Entschuldigen möchten wir uns bei allen, die wir mit unserer Entscheidung enttäuscht haben. Bedanken möchten wir uns bei allen, die für unseren Entschluss Verständnis haben. Und ganz besonders bedanken möchten wir uns bei unseren Kunden, die uns in den letzten Wochen angerufen haben und mit denen wir ausführlich über die gegebene Situation sprechen konnten.

Lasst uns also noch etwas warten bis wir wieder voll durchstarten können zu unseren beiden VETERAMA Terminen im Jahr 2022.

Die Anmeldungen für 2022 erhalten Sie im Oktober von uns.

Bleiben Sie gesund.

Ihre Familie Seidel

 
Celkem inzerátů:
26336
Za posl.24 hodin:
30
 
Počet online uživatelů:
?
9. Jarní Wartburg sraz 27.05.2022 - 29.05.2022 Orientační závod historických vozidel - Vysočina 2022 27.05.2022 - 29.05.2022 Brno Revival • festival rychlosti mezi pavilony 28.05.2022 - 29.05.2022 5.Kladenská veterán rallye 28.05.2022 - 29.05.2022 Veterán Traktor Jabloňov 28.05.2022 - 29.05.2022 Burza Letiště Bohuňovice u Olomouce 28.05.2022 - 28.05.2022 Burza Tchořovice 28.05.2022 - 28.05.2022 terezin 2022 28.05.2022 - 28.05.2022 Traktoriáda 28.05.2022 - 28.05.2022 Veteran Rallye Ostrava 2022 & XXII. Memoriál Ing. Františka Procházky 28.05.2022 - 28.05.2022 Jízda veteránů Železnobrodskem 2022 28.05.2022 - 28.05.2022 Kurz údržby klasického motocyklu a motoveteránu 28.05.2022 - 28.05.2022 30. Rasmussenovy Lažany 28.05.2022 - 28.05.2022 32. jízda historických vozidel okolím Plzně 28.05.2022 - 28.05.2022 II. Havlíčkobrodský sraz veteránů 28.05.2022 - 28.05.2022 Veteráni Jindřichohradeckem 28.05.2022 - 28.05.2022 Sraz veteránů na brandýském zámku 28.05.2022 - 28.05.2022 27. setkání Spolku přátel Carrosserie Sodomka 02.06.2022 - 05.06.2022 16. sraz historických náklaďáků (nejenom) Tatra 02.06.2022 - 05.06.2022 Garde a Rapid sraz 03.06.2022 - 05.06.2022

iVeteran.cz